Ultima modificare a acestei paginii: 12 iulie 2024

[5603/12.07.2024] Anunț de Mediu depus de VIBRANTZ PERFORMANCE PIGMENTS ROMÂNIA SRL

Anunț depunere dosare privind repartiție ANL – 3 locuințe

[4257/14.06.2024] Anunț de mediu depus de Nova Power & Gas

[4416/11.06.2024] Anunț de Mediu depus de UAT Doicești

[4281/04.06.2024] Anunț de mediu depus de SC SOLAR EVO FRV SRL

[2174/19.03.2024] Informare publica cu privire la intenția de a obține finanțarea proiectul

Anunț de informare cu privire la etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare pentru Plan Urbanistic General comuna Doicești, județ Dâmbovița

Anunț de mediu depus de Nova Power & Gas – nr.9768 din 2.11.2023

Anunt de mediu pentru drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a municipiului Targoviste

Anunț de mediu depus de NOVA POWER & GAS SRL

Comunicat Avocatul Poporului
Miercuri – 23 august 2023 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești va fi prezent in municipiul Târgoviște, pentru a acorda audiente cetățenilor din județul Dâmbovița si pentru a primi petiții.

Anunț pentru Apicultori

Anunț prealabil privind afișarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț deschidere sesiune depunere/actualizare/completare dosare ANL.

Anunț Nr.10322/29.12.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA prin SC NIRONA UNION EUROPE SRL

Anunț Nr.10321/29.12.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA prin SC NIRONA UNION EUROPE SRL

Anunț nr. 9777/12.12.2022 SC FERRO PERFORMANCE PIGMENTS ROMANIA SRL

Informare privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale pentru persoane fizice la bugetului local al comunei Doicești

Anunt Nr. 8711/03.11.2022 SC FERRO PERFORMANCE PIGMENTS ROMANIA SRL

Anunt Nr. 8755/03.11.2022 Prospecțiuni S.A pentru OMV Petrom S.A

Anunt Nr.8540/30.10.2022 SC ENGIE ROMANIA SA prin SC NIRONA UNION EUROPE SRL

Anunt Nr.8539/28.10.2022 SC ENGIE ROMANIA SA prin SC NIRONA UNION EUROPE SRL

Anunt privind decizia etapei de incadrare de catre APM Dambovita pentru proiectul „Extindere retele de alimentare cu apa potabila pe str. Constantin Brancoveanu – Ramificatie 1 si str. Mateias, comuna Doicesti, judetul Dambovita”

Anunt privind decizia etapei de incadrare de catre APM Dambovita pentru proiectul „Construire podete si rigole scurgere ape pluviale pe str. Mateias in comuna Doicesti, judetul Dambovita

Anunț 3 SC MHC WATER POWER SA

Anunt 3 SC SOCERAM SA

Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire podete si rigole scurgere ape pluviale pe strada Mateias in comuna Doicesti, judetul Dambovita”

Anunț de mediu depus de Prospectiuni SA pentru OMV Petrom SA

Anunț de mediu – Hotărârea 714

Anunț privind decizia etapei de încadrare de către APM Dâmbovița pentru proiectul „Modernizare străzi in comuna Doicești, județul Dâmbovița”.

Anunț 2 SC MHC WATER POWER SA

Anunt 2 SC SOCERAM SA

Anunt SC SOCERAM SA

Anunț SC MHC WATER POWER SA

Anunt public nr 1 PUZ ”Realizare Parc Fotovoltaic” – SC SOCERAM SA

Anunt public nr 1 PUZ ”Realizare Parc Fotovoltaic” – SC MHC WATER POWER SA

Anunț de mediu PAȘACAR SRL

Anunt privind decizia etapei de incadrare de catre APM Dambovita pentru proiectul „Extindere retele de canalizare pe strada Linistei, comuna Doicesti, judetul Dambovita”.

Anunt privind decizia etapei de incadrare de catre APM Dambovita pentru proiectul „Asigurare scurgere ape pluviale pe str. Constantin Brancoveanu, in comuna Doicesti, judetul Dambovita”.

Lista cu solicitantii care au acces la locuinte sociale, lista cu solicitantii care nu au acces la locuinte sociale si lista de prioritati cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinte sociale, destinate inchirierii, din fondul locativ al UAT Doicesti

Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere reţele de canalizare pe str. Liniştei, comuna Doiceşti, judeţul Damboviţa”.

Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare străzi în comuna Doicești, județul Dâmbovița”.

Anunt deschidere sesiune de depunere/actualizare dosare in vederea repartizarii locuintelor sociale

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu + Cerere Tip

Anunt privind decizia etapei de încadrare de către APM Dâmbovița pentru proiectul de investiții ” Asigurare scurgere ape pluviale pe strada Ialomiei,în comuna Doicești,județul Dâmbovița”

Anunt Public 3 PUZ

Anunț depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE VULCANIZARE AUTO” – SC PAȘACAR SRL

Anunt depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Asigurare scurgere ape pluviale pe strada Constantin Brâncoveanu în comuna Doicești, județul Dâmbovița”.

Anunt depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul” Asigurare scurgere ape pluviale pe strada Ialomiței, în comuna Doicești, județul Dâmbovița”.

Lista de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in comuna Doicesti

Anunt de mediu SC GECO GARDEN PUB SRL din 08.09.2021

Proces verbal de afisare lista cu solicitantii care au acces la locuintele de tip ANL, lista cu solicitantii care nu au acces la locuinte de tip ANL si lista cu ordinea de prioritate pentru o locuinta de tip ANL.

Decizia etapei de încadrare privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Doicești, jud. Dâmbovița”

SC GECO GARDEN anunta depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Desfiintarea constructiilor conform Anexa”

Decizia etapei de incadrare privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire trotuare pe strada Constantin Brancoveanu in comuna Doicesti, jud. Dambovita”

Anunț 3 / 23.08.2021

Anunt de mediu al Geco Garden Pub Srl din 12.08.2021

Anunț 2 – Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru ”Construire centrală termoelectrică in comuna Doicesti si racordare la reteaua electrica”

Anunț 1 – Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru ”Construire centrală termoelectrică in comuna Doicesti si racordare la reteaua electrica”

Anunt de mediu al Geco Garden Pub Srl din 14.07.2021

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu de catre GECO GARDEN PUB S.R.L

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu de catre Soceram SA

COMPLETARE ANUNT privind depunerea Raportului privind impactului asupra mediului si a Studiului de evaluare adecvata pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL DAMBOVITA, in perioada 2014-2020”

Anunț 2 / 12.04.2021

Anunț 1 / 12.04.2021

Anunt privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la masurile de mediu si clima

Anunt deschidere sesiune depunere-actualizare-completare dosare ANL

COMPANIA DE APA TARGOVI?TE DAMBOVITA S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă. uzată in judetul Dambovita, in perioada 2014 – 2020

Anunt Compania de Apa Targoviste pentru proiectul ”Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020”

Anunt privind inscriere date in Registrul agricol – 2021

Informare Gripa Aviara – Decembrie 2020

Informare Gripa Aviara

Lista cu solicitantii care au acces si care nu au acces la locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin A.N.L.

Anunt de interes public, conform ordonanta de urgenta nr. 133/2020

Raport preliminar de informare si consultare a publicului pentru documentatia – PUZ – Lotizare si construire ansamblu de locuinte

Anunt 3 – Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare – PUZ – Lotizare si construire ansamblu de locuinte

Informare campanie vaccinare antirabica

Adresa Prefect privind producatorii agricoli

Anunt 2 – Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare – PUZ – Lotizare si construire ansamblu de locuinte

Anunt 1 – Etapa pregatitoare in care publicul este informat cu privire la intentia de elaborare – PUZ – Lotizare si construire ansamblu de locuinte

Luni – 13 Ianuarie 2020 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi preznt in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii.

Anunt Individual pentru Comunicarea prin Publicitate nr. 8448/29.11.2019 pentru S.C. CARBONIFERA S.A.

Anunt Individual pentru Comunicarea prin Publicitate nr. 8022/28.11.2019 pentru S.C. Savtor Si Partenerii S.R.L. (fosta S.C. Sesaco S.R.L.)

Anunt de licitatie pentru inchiriere bun proprietatea publica a comunei Doicesti

Proces Verbal de afisare a Listei privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor depuse pentru repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin A.N .L.

Anunt de licitatie pentru inchiriere bun proprietatea privata a comunei Doicesti (a doua licitatie)

Anunt de licitatie pentru inchiriere bun proprietatea privata a comunei Doicesti

Proces Verbal de afisare a listei privind solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL si a listei privind solicitantii care nu au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.

Luni – 15 Iulie 2019 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi preznt in municipiul Targoviste, pcntru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Alfa mai multe …

Anunt repartitie ANL – 1 locuinta

În data de 11 februarie 2019, între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Dâmboviţa şi pentru a primi petiţii

Luni – 14 ianuarie 2019 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi preznt in municipiul Targoviste, pcntru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii.

Activitatca se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Dambovita, situat in municipiul Targoviste. Piata Tricolorului, nr. 1. in spatiul pus la dispozitie in acest scop.

Anunt organizare în perioada 04-07.12.2018, a concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de executie vacante de sofer treapta profesionala I din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doicesti

Modificari legislative la legea fondului funciar

ANUNT DE REPETARE A LICITATIEI PUBLICE CU OFERTA PRIN STRIGARE
ANUNT LICITATIE PUBLICA CU OFERTA PRIN STRIGARE

ANUNT LICITATIE PUBLICA CU OFERTA PRIN STRIGARE

ANUNT ORGANIZARE INSTRUIRE IN VEDEREA COMPLETARII SI DEPUNERII DECLARATIEI UNICE

Anunt licitatie concesionare pasune

Proces Verbal de afişare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin A.N.L. – 16.03.2018

Proces Verbal de afişare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin A.N.L. si a Listei privind ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor depuse pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L.

Anunt repartizare locuinte ANL pentru tineri

Anunt privind locuintele ANL

Anunt individual pentru comunicare prin publicitate Constantinescu Anton

Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de conducere vacante de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti organizat in perioada 05-10.05.2017

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doicesti, sustinut in data de 10.05.2017, ora 10,00

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doicesti, sustinuta in data de 05.05.2017, ora 10,00

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale conducere vacante de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doicesti ce va fi sustinut in data de 05.05.2017 – proba scrisa

ANUNT organizare în perioada 05.05.2017-10.05.2017, a concursului pentru ocuparea pe durată determinată funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public din aparatul de specialitate al primarului comunei Doicesti

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt privind achizitia de servicii de paza si protectie a bunurilor si valorilor la obiectivele proprietate publica si privata a comunei Doicesti, judetul Dambovita

Anunt Privind Organizare Concurs De Promovare In Grad Profesional

Invitatie de participare pentru atribuirea unui contract de furnizare pentru rafturi metalice arhiva

Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Doicesti, organizat in perioada 28-31.03.2016

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doicesti, sustinut in data de 31.03.2016

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doicesti, sustinuta in data de 28.03.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat in perioada 28-31.03.2016 pentru ocuparea unor funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doicesti

Rezultatul final al concursului organizat in perioada 3-7.03.2016 pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doicesti

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doicesti, sustinut in data de 07.03.2016

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doicesti, organizat in data de 03.03.2016 – proba scrisa.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doicesti, organizat in data de 03.03.2016 – proba scrisa

IMPORTANT – RECTIFICARE ANUNT ORGANIZARE CONCURS ÎN PERIOADA 28-31.03.2016, PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DOICESTI

Anunt organizare concurs în perioada 28-31.03.2016, pentru ocuparea unor funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti

Anunt organizare concurs în perioada 3-7.03.2016, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti

Anunt elaborare proiect de act normativ (nr. 5788 din 09.10.2015)

Anunt Privind Organizare Concurs De Promovare In Grad Profesional

Anunt privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti

Anunt – Invitatie de participare pentru atribuirea unui contract de servicii prin achizitie directa CONSULTANTA PENTRU DUCEREA LA INDEPLINIRE A MASURILOR DISPUSE DE ORGANELE DE AUDIT REFERITOARE LA IMPLEMENTAREA ORDINULUI NR. 946/2005

Anunt – Invitatie de partiticipare in vederea achizitiei de servicii de paza si protectie a bunurilor si valorilor la obiectivele proprietatea publica si privata a comunei Doicesti, judetul Dambovita

Invitatie de participare in vederea achizitiei de servicii consultanta pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de organele de audit referitoare la implementarea ordinului 946/2005

ANUNT 5972/22.10.2014
ANUNT 3918/24.07.2014

ANUNT ELABORARE PROIECT ACT NORMATIV (nr.1873/16.04.2014)

ANUNT 20 Martie 2014

ANUNT ELABORARE PROIECT ACT NORMATIV ( NR.233 / 16.01.2014)

ANUNT ELABORARE PROIECT ACT NORMATIV (NR.7264 / 30.12.2013)

9 dec. 2013 – ANUNT PRIVIND CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

ANUNT – 08.11.2013

ANUNT PRIVIND
INTENTIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL – 31.01.2013

ANUNT PRIVIND CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.

Str. Coloniei nr. 62
Doicesti, Dambovita
0245-227023

Acasa Primaria Doicesti Comuna Doicesti Contact

facebook youtube
© 2012 - 2024 UAT Doicesti Dambovita
Gazduire Web B2B - Servere Premium Romania