Ultima modificare a acestei paginii: 1 ianuarie 2020

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI ANUL 2019

Hotararea nr. 70/2019 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 69/2019 privind aprobarea retelei scolare din comuna Doicesti pentru anul scoalar 2020 – 2021

Hotararea nr. 68/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea nr. 67/2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in anul 2020
Hotararea nr. 66/2019 privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral

Hotararea nr. 65/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL in comuna Doicesti

Hotararea nr. 64/2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Hotararea nr. 63/2019 privind validarea rectificarii bugetului local

Hotararea nr. 62/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 61/2019 privind inchirierea bunului imobil (spatiu comercial in suprafata de 32 mp si teren aferent in suprafata de 47 mp) situat in str. Constantin Brancoveanu, proprietatea publica a comunei Doicesti

Hotararea nr. 60/2019 privind executia bugetului local pe cele doua sectiuni, in trimestrul III/ 2019

Hotararea nr. 59/2019 pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 54/27.09.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Hotararea nr. 58/2019 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Primariei comunei Doicesti

Hotararea nr. 57/2019 pentru aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor depuse pentru repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin A.N.L.

Hotararea nr. 56/2019 privind revizuirea Ragulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Doicesti

Hotararea nr. 55/2019 privind stabilirea compensatiilor in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati de catre voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgente

Hotararea nr. 54/2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentie

Hotararea nr. 53/2019 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 52/2019 pentru modificarca H.C.L. nr. 67/18.12.2018 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Doicesti

Hotararea nr. 51/2019 privind inchirierea spatiului (birou) in suprafata de 30,40 mp si a terenului aferent, situat in str. Coloniei proprietatea privata a comunei Doicesti

Hotararea nr. 50/2019 privind stabilirea procedurii de inchiriere a bunurilor proprietatea publica si privata a comunei Doicesti

Hotararea nr. 49/2019 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 48/2019 privind acceptarea sumei de 5.000 lei cu titlu de sponsorizare din partea S.C. SOCERAM S.A

Hotararea nr. 47/2019 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliul de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, pentru anul scolar 2019-2020

Hotararea nr. 46/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 45/2019 pentru aprobarea listei privind solicitantii care au acces la locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L., in comuna Doicesti

Hotararea nr. 44/2019 privind actualizarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanda si Doicesti, judetul Dambovita”

Hotararea nr. 43/2019 privind actualizarca indicatorilor tchnico-economici si a devizului general pcntru realizarea obiectivului de investitie „Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanda si Doicesti, judetul Dambovita”

Hotararea nr. 42/2019 privind actualizarea devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DOICESTI – ETAPA II – JUDETUL DAMBOVITA”

Hotararea nr. 41/2019 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr. 40/2019 privind executia bugetului local pe cele doua sectiuni, in trimestrul II/ 2019

Hotararea nr. 39/201 pentru modificarea H.C.L. nr. 65/18.12.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 20199

Hotararea nr. 38/2019 alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 37/2019 privind aprobarea achizitionarii unor bunuri si servicii

Hotararea nr. 36/2019 privind validarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar

Hotararea nr. 35/2019 privind aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere/actualizare dosare in vederea repartizarii locuintclor pentru tineri destinate inchirierii construite prin A.N.L.

Hotararea nr. 34/2019 privind desemnarea domnului Stan Gheorghe -Valentin sef al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Doicesti

Hotararea nr. 33/2019 privind rectificarii bugetului local

Hotararea nr. 32/2019 privind acceptarea sumei de 15.900 lei cu titlu de sponsorizare din partea S.C. MHC WATER POWER S.A.

Hotararea nr. 31/2019 privind rectificarii bugetului local
Hotararea nr. 30/2019 privind executia bugetului local pe cele doua sectiuni, in trimestrul I / 2019

Hotararea nr. 29/2019 privind aprobarea includerii in domeniu public al comunei Doicesti a investitiei „Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Doicesti, judet Dambovita, in valoare totala de 816.232,10 lei si tranmiterea acesteia catre SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita SA prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”

Hotararea nr. 28/2019 pentru modificarea si completarea HCL nr. 63/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea nr. 27/2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului CALANCEA CONSTANTIN – supleant pe lista de candidati a Paartidului National Liberal

Hotararea nr. 26/2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului STAN GHEORGHE-VALENTIN

Hotararea nr. 25/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 24/2019 privind actualizarea cheltuielilor de cofinantare din bugetul local pentru obiectivul de investitie „CONSOLIDARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DOICESTI. JUDETUL DAMBOVITA”

Hotararea nr. 23/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie „CONSOLIDARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DOICESTI. JUDETUL DAMBOVITA”

Hotararea nr. 22/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr. 21/2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020

Hotararea nr. 20/2019 privind actualizarea finantarii pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanda si Doicesti, judetul Dambovita”

Hotararea nr. 19/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanda si Doicesti, judetul Dambovita”

Hotararea nr. 18/2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Doicesti

Hotararea nr. 17/2019 pentru modificarea si completarea HCL nr. 63/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea nr. 16/2019 privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DOICESTI – ETAPA II – JUDETUL DAMBOVITA

Hotararea nr. 15/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 14/2019 privind aprobarea Programului de activitate si a Graficului cu activitati pe anul 2019 ale Bibliotecii Comunale Doicesti Nicolae Neagu

Hotararea nr. 13/2019 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenintii vor presta activitati in folosul comunitatii

Hotararea nr. 12/2019 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei OPRESCU ORTANSA- supleant pe lista de candidati a Uniuni pentru Progresul Romaniei

Hotararea nr. 11/2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului
de investitii „Sala de sport scolara – proiect pilot, din comuna Doicesti, judetul Dambovita”

Hotararea nr. 10/2019 privind modificarca inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Doicesti

Hotararea nr. 9/2019 privind executia bugetului local pe cele doua sectiuni, in trimestrul IV/2018

Hotararea nr. 8/2019 privind validarea rectificarii bugetului local

Hotararea nr. 7/2019 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functiile din sectorul bugetar (functii publice si functii contractuale din cadrul familiei ocupationale de functii bugetare „Administratie” din Primaria comunei Doicesti)

Hotararea nr. 6/2019 privind reactualizarea taxelor inchiriere spatii comerciale si a taxelor concesionare terenuri

Hotararea nr. 5/2019 privind stabilirea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pcntru anul 2019

Hotararea nr. 4/2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului LEAFU NICOLAE-ADRIAN

Hotararea nr. 3/2019 privind aprobarea actualizarii cheltuielilor de cofinantare din bugetul local pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DOICESTI – ETAPA II – JUDETUL DAMBOVITA”

Hotararea nr. 2/2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotararea nr. 1/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI ANUL 2018

Hotararea nr. 73/2018
Hotararea nr. 72/2018
Hotararea nr. 71/2018
Hotararea nr. 70/2018
Hotararea nr. 69/2018
Hotararea nr. 68/2018
Hotararea nr. 67/2018
Hotararea nr. 66/2018
Hotararea nr. 65/2018
Hotararea nr. 64/2018
Hotararea nr. 63/2018
Hotararea nr. 62/2018
Hotararea nr. 61/2018
Hotararea nr. 60/2018
Hotararea nr. 59/2018
Hotararea nr. 58/2018
Hotararea nr. 57/2018
Hotararea nr. 56/2018
Hotararea nr. 55/2018
Hotararea nr. 54/2018
Hotararea nr. 53/2018
Hotararea nr. 52/2018
Hotararea nr. 51/2018
Hotararea nr. 50/2018
Hotararea nr. 49/2018
Hotararea nr. 48/2018
Hotararea nr. 47/2018
Hotararea nr. 46/2018
Hotararea nr. 45/2018
Hotararea nr. 44/2018
Hotararea nr. 43/2018
Hotararea nr. 42/2018
Hotararea nr. 41/2018
Hotararea nr. 40/2018
Hotararea nr. 39/2018
Hotararea nr. 38/2018
Hotararea nr. 37/2018
Hotararea nr. 36/2018
Hotararea nr. 35/2018
Hotararea nr. 34/2018
Hotararea nr. 33/2018
Hotararea nr. 32/2018
Hotararea nr. 31/2018
Hotararea nr. 30/2018
Hotararea nr. 29/2018
Hotararea nr. 28/2018
Hotararea nr. 27/2018
Hotararea nr. 26/2018
Hotararea nr. 25/2018
Hotararea nr. 24/2018
Hotararea nr. 23/2018
Hotararea nr. 22/2018
Hotararea nr. 21/2018
Hotararea nr. 20/2018
Hotararea nr. 19/2018
Hotararea nr. 18/2018
Hotararea nr. 17/2018
Hotararea nr. 16/2018
Hotararea nr. 15/2018
Hotararea nr. 14/2018
Hotararea nr. 13/2018
Hotararea nr. 12/2018
Hotararea nr. 11/2018
Hotararea nr. 10/2018
Hotararea nr. 9/2018
Hotararea nr. 8/2018
Hotararea nr. 7/2018
Hotararea nr. 6/2018
Hotararea nr. 5/2018
Hotararea nr. 4/2018
Hotararea nr. 3/2018
Hotararea nr. 2/2018
Hotararea nr. 1/2018

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI 2017

Hotararea nr. 90/2017
Hotararea nr. 89/2017
Hotararea nr. 88/2017
Hotararea nr. 87/2017
Hotararea nr. 86/2017
Hotararea nr. 85/2017
Hotararea nr. 84/2017
Hotararea nr. 83/2017
Hotararea nr. 82/2017
Hotararea nr. 81/2017
Hotararea nr. 80/2017
Hotararea nr. 79/2017
Hotararea nr. 78/2017
Hotararea nr. 77/2017
Hotararea nr. 76/2017
Hotararea nr. 75/2017
Hotararea nr. 74/2017
Hotararea nr. 73/2017
Hotararea nr. 72/2017
Hotararea nr. 71/2017
Hotararea nr. 70/2017
Hotararea nr. 69/2017
Hotararea nr. 68/2017
Hotararea nr. 67/2017
Hotararea nr. 66/2017
Hotararea nr. 65/2017
Hotararea nr. 64/2017
Hotararea nr. 63/2017
Hotararea nr. 62/2017
Hotararea nr. 61/2017
Hotararea nr. 60/2017
Hotararea nr. 59/2017
Hotararea nr. 58/2017
Hotararea nr. 57/2017
Hotararea nr. 56/2017
Hotararea nr. 55/2017
Hotararea nr. 54/2017
Hotararea nr. 53/2017
Hotararea nr. 52/2017
Hotararea nr. 51/2017
Hotararea nr. 50/2017
Hotararea nr. 49/2017
Hotararea nr. 48/2017
Hotararea nr. 47/2017
Hotararea nr. 46/2017
Hotararea nr. 45/2017
Hotararea nr. 44/2017
Hotararea nr. 43/2017
Hotararea nr. 42/2017
Hotararea nr. 41/2017
Hotararea nr. 40/2017
Hotararea nr. 39/2017
Hotararea nr. 38/2017
Hotararea nr. 37/2017
Hotararea nr. 36/2017
Hotararea nr. 35/2017
Hotararea nr. 34/2017
Hotararea nr. 33/2017
Hotararea nr. 32/2017
Hotararea nr. 31/2017
Hotararea nr. 30/2017
Hotararea nr. 29/2017
Hotararea nr. 28/2017
Hotararea nr. 27/2017
Hotararea nr. 26/2017
Hotararea nr. 25/2017
Hotararea nr. 24/2017
Hotararea nr. 23/2017
Hotararea nr. 22/2017
Hotararea nr. 21/2017
Hotararea nr. 20/2017
Hotararea nr. 19/2017
Hotararea nr. 18/2017
Hotararea nr. 17/2017
Hotararea nr. 16/2017
Hotararea nr. 15/2017
Hotararea nr. 14/2017
Hotararea nr. 13/2017
Hotararea nr. 12/2017
Hotararea nr. 11/2017
Hotararea nr. 10/2017
Hotararea nr. 9/2017
Hotararea nr. 8/2017
Hotararea nr. 7/2017
Hotararea nr. 6/2017
Hotararea nr. 5/2017
Hotararea nr. 4/2017
Hotararea nr. 3/2017
Hotararea nr. 2/2017
Hotararea nr. 1/2017

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI 2016

Hotararea nr. 92/2016
Hotararea nr. 91/2016
Hotararea nr. 90/2016
Hotararea nr. 89/2016
Hotararea nr. 88/2016
Hotararea nr. 87/2016
Hotararea nr. 86/2016
Hotararea nr. 85/2016
Hotararea nr. 84/2016
Hotararea nr. 83/2016
Hotararea nr. 82/2016
Hotararea nr. 81/2016
Hotararea nr. 80/2016
Hotararea nr. 79/2016
Hotararea nr. 78/2016
Hotararea nr. 77/2016
Hotararea nr. 76/2016
Hotararea nr. 75/2016
Hotararea nr. 74/2016
Hotararea nr. 73/2016
Hotararea nr. 72/2016
Hotararea nr. 71/2016
Hotararea nr. 70/2016
Hotararea nr. 69/2016
Hotararea nr. 68/2016
Hotararea nr. 67/2016
Hotararea nr. 66/2016
Hotararea nr. 65/2016
Hotararea nr. 64/2016
Hotararea nr. 63/2016
Hotararea nr. 62/2016
Hotararea nr. 61/2016
Hotararea nr. 60/2016
Hotararea nr. 59/2016
Hotararea nr. 58/2016
Hotararea nr. 57/2016
Hotararea nr. 56/2016
Hotararea nr. 55/2016
Hotararea nr. 54/2016
Hotararea nr. 53/2016
Hotararea nr. 52/2016
Hotararea nr. 51/2016
Hotararea nr. 50/2016
Hotararea nr. 49/2016
Hotararea nr. 48/2016
Hotararea nr. 47/2016
Hotararea nr. 46/2016
Hotararea nr. 45/2016
Hotararea nr. 44/2016
Hotararea nr. 43/2016
Hotararea nr. 42/2016
Hotararea nr. 41/2016
Hotararea nr. 40/2016
Hotararea nr. 39/2016
Hotararea nr. 38/2016
Hotararea nr. 37/2016
Hotararea nr. 36/2016
Hotararea nr. 35/2016
Hotararea nr. 34/2016
Hotararea nr. 33/2016
Hotararea nr. 32/2016
Hotararea nr. 31/2016
Hotararea nr. 30/2016
Hotararea nr. 29/2016
Hotararea nr. 28/2016
Hotararea nr. 27/2016
Hotararea nr. 26/2016
Hotararea nr. 25/2016
Hotararea nr. 24/2016
Hotararea nr. 23/2016
Hotararea nr. 22/2016
Hotararea nr. 21/2016
Hotararea nr. 20/2016
Hotararea nr. 19/2016
Hotararea nr. 18/2016
Hotararea nr. 17/2016
Hotararea nr. 16/2016
Hotararea nr. 15/2016
Hotararea nr. 14/2016
Hotararea nr. 13/2016
Hotararea nr. 12/2016
Hotararea nr. 11/2016
Hotararea nr. 10/2016
Hotararea nr. 9/2016
Hotararea nr. 8/2016
Hotararea nr. 7/2016
Hotararea nr. 6/2016
Hotararea nr. 5/2016
Hotararea nr. 4/2016
Hotararea nr. 3/2016
Hotararea nr. 2/2016
Hotararea nr. 1/2016

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI 2015

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI 2014

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI 2013

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL DOICESTI 2012

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.

Str. Coloniei nr. 62
Doicesti, Dambovita
0245-227023

Acasa Primaria Doicesti Comuna Doicesti Contact

facebook youtube
© 2012 - 2022 UAT Doicesti Dambovita
Gazduire Web B2B - Servere Premium Romania