Proiecte Finalizate

Ultima modificare a acestei paginii: 22 septembrie 2016

Fundamentarea politicilor publice pe principiile si orientarile formulate in documentele Uniunii Europene
Elaborarea si   adoptarea de hotarari, strategii si programe pe baza Strategiei de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, Politicilor de Dezvoltare Regionala, Politici Agricole Comune si a altor documente programatice ale Uniunii Europene;

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile la nivel de comuna

Elaborarea unui portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea economico-sociala a comunei, in vederea posibilitatii accesarii fondurilor structurale;
Intocmirea si depunerea de cereri de finantare in vederea obtinerii de fonduri externe nerambursabile si fonduri guvernamentale in cadrul programelor pentru care comuna Doicesti este aplicant eligibil;

Cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice locale in ceea ce priveste derularea fondurilor structurale

Pregatirea        functionarilor publici  in  vederea accesarii fondurilor structurale;

Atragerea altor localitati in  programe de infratire cu beneficii pentru toti partenerii implicati

Asocierea Consiliului Local al comunei Doicesti cu Consiliul Local al comunei Sotanga si Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii uni noi infrastructuri de legatura intre cele doua comune sau reabilitarea vechiului pod de legatura peste raul Ialomita;

Achizitii de imobile

Achizitionarea sau preluarea cu titlu gratuit a Clubului Muncitoresc din Colonie de la S.C. Termoelectrica S.A.

Cresterea investitiilor

  1.             CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE
  2.            REABILITARE SI AMENAJARE CASA DE CULTURA
  3.             REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA DOLANI ;
  4.            MODERNIZARE SISTEM INCALZIRE TERMICA LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ;
  5.             EXTINDERE SI MODERNIZARE GRADINITA NR. 2 ;
  6.             EXTINDERE SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ;

Dezvoltarea infrastructurii

  1. INTRODUCERE RETEA GAZE NATURALE ;
  2. EXTINDERERETELE DE CANALIZARE, ETAPA a II-a ;
  3. EXTINDERE RETELE DE APA ;

Servicii de utilitate publica

Infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Predat catre Compania De Apa Dambovita;
Imbunatatirea si eficientizarea serviciului de colectare a gunoiului menajer;

Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator

Gospodarirea apelor si a apelor uzate, constructia unor noi elemente de infrastructura publica cu rol de protectie impotriva inundatiilor, reabilitarea si amenajarea canalelor stradale pentru evacuarea apelor pluviale;
Organizarea sistemului de management integrat al deseurilor;
Organizarea de puncte de colectare selectiva a deseurilor;

Cresterea confortului populatiei

Finalizarea investitiei la bl.13, sc.A1,ce a fost inceputa cu fonduri obtinute de la Agentia Nationala pentru Locuinte;
Realizarea unei sali de sport (finalizarea demersurilor incepute in vederea obtinerii fondurilor guvernamentale ) – Realizat baza sportiva multifunctionala in locatia Scoala nr. 1

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.

Str. Coloniei nr. 62
Doicesti, Dambovita
0245-227023

Acasa Primaria Doicesti Comuna Doicesti Contact

facebook youtube
© 2012 - 2020 UAT Doicesti Dambovita
Gazduire Web B2B - Servere Premium Romania