Viceprimarul

Ultima modificare a acestei paginii: 1 decembrie 2019

ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI,
conform O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Viceprimarul
(1)Comuna Doicesti are un viceprimar.
(2)Funcţia de   viceprimar este funcţie de demnitate publică.

Rolul  viceprimarului
(1)Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2)Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3)Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar, prevăzute de partea I titlul IV din Legea nr. 161/2003cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.

Str. Coloniei nr. 62
Doicesti, Dambovita
0245-227023

Acasa Primaria Doicesti Comuna Doicesti Contact

facebook youtube
© 2012 - 2024 UAT Doicesti Dambovita
Gazduire Web B2B - Servere Premium Romania